Nelehký úkol na konci studia

S koncem magisterského studia přichází i nelehký úkol, vypracování odborného textu, který budete muset obhájit před komisí v rámci státních závěrečných zkoušek. Tento text je pomyslnou tečkou za vaším studiem a měl by zahrnout vše, co jste k vámi zvolenému tématu v rámci svého studia nastudovali a zjistili. Čerpat informace musíte především z odborné literatury, ale také z vlastní praxe, kterou jste jistě prošli. Nebude to snadné, protože jde i o celkovou podobu takového textu.

Odborný text má svá pravidla

Diplomová práce http://www.akademicke-texty.cz/ukazky-podkladu/je odborný text a jako takový má dán přesná pravidla, která si ovšem volí každá vysoká škola sama. Obecně ale má dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části musíte prokázat znalost odborných zdrojů a to, zda umíte s informacemi pracovat. V praktické části stanovíte hypotézy, cíl a zvolíte typ výzkumu. Závěry poté zanesete do grafů a tabulek. Celkově napíšete cca 80 stran textu, doplněného obrázky, ve kterém ukážete, zda umíte myslet jako pravý vědec. Pokud umíte, určitě také obhájíte.

Nelehký úkol na konci studia
5 (100%)2